1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
European Journal of International Law   مجلة حقوق بین‌الملل اروپا 
                                  European Journal of International Law
 
                                مجلة حقوق بین‌الملل اروپا                                           تأسیس نشریه: 1990  

شامل مباحث حقوق بین‌الملل، روابط بین حقوق بین‌الملل و قوانین اتحادیه اروپا. متن کامل یک مقاله اصلی و تمام مقالات مروری و نقد کتاب در سال جاری نیز به‌صورت برخط رایگان در دسترس است. انتشارات دانشگاه آکسفورد این نشریه را منتشر می کند.
از شماره اول که در 1990 چاپ شده تا شماره 1 سال 2021 درکتابخانه به شکل چاپی موجود است و پس از آن به شکل الکترونیکی هست.

 
 
امتیاز دهی