1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Georgia Journal of International Law مجلة حقوق بین‌الملل جورجیا   
 Georgia Journal of International Law
مجلة حقوق بین‌الملل جورجیا                                      تأسیس نشریه: 1970

به‌عنوان ابتکار دانشجویی که توسط وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده و پروفسور حقوق
UGA، دین راسک پشتیبانی می‌شود،آثار محققان و متخصصان حقوقی و همچنین یادداشت‌های دانشجویان در هیئت تحریریه مجله را ارائه می دهد.

از 1983 تا 2020 به شکل چاپی در کتابخانه موجود است و پس از آن به شکل الکترونیکی موجود است.


 
 
امتیاز دهی