1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Harward International Law Journal مجلة حقوق بین‌الملل هاروارد 
 Harward International Law Journal

مجلة حقوق بین‌الملل هاروارد 
                                        تأسیس نشریه: 1959

مجله دانشگاهی حقوق بین‌الملل هر دو سال یک بار منتشر و توسط دانشجویان دانشکده حقوق هاروارد اداره و ویرایش می‌شود. این مجله «قدیمی‌ترین و پراستنادترین مجله حقوق بین‌الملل است که توسط دانشجویان ویرایش شده است».

شامل: حقوق بین‌الملل، تطبیقی ​​و خارجی، نقش حقوق بین‌الملل در دادگاه‌های ایالات متحده و پیامدهای بین‌المللی حقوق داخلی ایالات متحده، آثار دانشجویان در مورد پیشرفت‌های اخیر در حقوق بین‌الملل و بررسی کتاب های جدید در این زمینه.
مقالات این مجله در تصمیمات دیوان عالی ایالات متحده، دیوان دادگستری اروپا، دیوان دادگستری بین‌المللی، دادگاه دعاوی ایران و ایالات متحده و هیئت‌های اختلاف سازمان تجارت جهانی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
از 1983تا 2014 به شکل چاپی و از 2015 تا انتهای 2021 به شکل الکترونیکی موجود است.
 
امتیاز دهی