1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Human Rights Quarterly  فصلنامة حقوق بشر  
Human Rights Quarterly

 فصلنامة حقوق بشر                                                    تأسیس نشریه: 1982       

 مؤسس: ریچارد پیر کلود. این مجله برای محققان و سیاست‌گذاران در نظر گرفته شده است و تحولات اخیر را از دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی دنبال می‌کند. شامل تحقیق در تجزیه و تحلیل سیاست، بررسی کتاب و مقالات فلسفی است. این مجله توسط انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز منتشر می‌شود و سردبیر آن برت بی. لاکوود جونیور (مؤسسة حقوق بشر شهری مورگان، کالج حقوق دانشگاه سینسیناتی) است.

از 1992 تا 2014 به‌صورت چاپی و پس از آن به‌صورت الکترونیکی است.

 
امتیاز دهی