1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Foreign Investment Law Journal مجلة حقوق سرمایه‌گذاری خارجی  
Foreign Investment Law Journal

مجلة حقوق سرمایه‌گذاری خارجی                                         تأسیس نشریه: 1986      

یک مجله دانشگاهی با داوری است که قانون سرمایه‌گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی را پوشش می‌دهد. تا 2011 توسط انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز به نمایندگی از مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (
ICSID)، یک نهاد مستقل در گروه بانک جهانی منتشر می شد. از 2012 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به نمایندگی از ICSID منتشر می‌شود. شامل مقالات، نظرات پرونده، اسناد و بررسی کتاب در مورد قوانین و رویه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری های خارجی و همچنین قوانین رویه‌ای و ماهوی حاکم بر حل اختلاف سرمایه‌گذاری است.

از 1986 تا 2020 به شکل چاپی موجود و 2021 به شکل الکترونیکی موجود است.
 
امتیاز دهی