1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
International Court of Arbitration (Bulltien ICC)   مجلة دیوان بین‌الملل داوری
International Court of Arbitration (Bulltien ICC)

                    مجلة دیوان بین‌الملل داوری                                                 تأسیس نشریه: 1990

این مجله سه بار در سال منتشر می‌شود که شامل بخش‌هایی در مورد دکترین، تصمیمات موردی (آرا و رویه)، تحولات جهانی، فعالیت‌های
ICC، بررسی کتاب‌ها و رویه و رویه حل اختلاف ICC است. هیئت تحریریه‌ای متشکل از بیست متخصص داوری و حل اختلاف از تمام نقاط جهان بر روی محتوای بولتن کار می‌کنند.
از سال 1992 تا 2016 به‌صورت چاپی و پس از آن به‌صورت الکترونیکی موجود است.

 
امتیاز دهی