1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
World Trade and Arbitration Materials موضوعات تجارت و داوری بین‌المللی
World Trade and Arbitration Materials

                    موضوعات تجارت و داوری بین‌المللی                              تأسیس نشریه: 1994         

شاغلین در داوری و تجارت باید به موقع به اطلاعات جاری در آن زمینه‌ها دسترسی داشته باشند. اما رشد سریع و مستمر در تحقیقات عملی و آکادمیک در این زمینه‌ها، روزآمدبودن را بسیار چالش‌برانگیز می‌کند. این نشریه این نیاز حیاتی را با تجزیه و تحلیل آخرین پیشرفت‌ها در زمینه‌های مهم تجارت به شرح زیر برآورده می‌کند

تصمیمات ضد دامپینگ و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، قوانین معلق و قوانین جدید، بیانیه‌های خط مشی، اسناد موضع، پیشنهادها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات تجاری، قوانین جدید داوری و اخبار مراکز داوری، گزارش‌های هیئت‌های حل اختلاف تجاری، آرای داوری و تصمیمات دادگاه
از سال 2000 تا 2021 در کتابخانه به‌صورت چاپی موجود است.

 
امتیاز دهی