1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Leiden Journal of International Law مجلة حقوق بین‌الملل لیدن  
          Leiden Journal of International Law
 
مجلة حقوق بین‌الملل لیدن                                         تأسیس نشریه:1988                    

مجله حقوق بین‌الملل لیدن (
LJIL) که به‌عنوان یکی از مجلات پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود، مکانی را برای انتقاد در مورد تئوری و عمل حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند. تمرکز ژورنال بر نظریه حقوقی بین‌المللی، قانون و عمل بین‌المللی، حقوق کیفری بین‌المللی و همچنین دادگاه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی است.

به‌عنوان یکی از مجلات برجسته اروپا در دو موضوع به شکل عمده وارد می‌شودیعنی نظریه حقوقی بین‌المللی و حل و فصل اختلافات بین‌المللی. در ارائه بی‌نظیر است. جامع‌ترین پوشش دادگاه‌های بین‌المللی مهم در لاهه و در جاهای دیگر (مانند ICJ، ICTY، ICC و دیگران)، و همچنین بررسی روندهای جدید در تفکر حقوقی بین‌المللی داراست. LJIL  برای دانشگاهیان و شاغلانی که باید در جریان تحولات اخیر بمانند، ضروری است.
از 2009 در کتابخانه تا 2019 به شکل چاپی موجود است . از 2021 به شکل الکترونیکی موجود است.
 
امتیاز دهی