1399/5/4 شنبه
فارسی
 
منابع مطالعاتی
Journal of Private International Law مجلة حقوق بین‌الملل خصوصی  
 Journal of Private International Law
    
        مجلة حقوق بین‌الملل خصوصی                                    
تأسیس نشریه: 2008   

یک مجله حقوقی فصلی با داوری که تمام جنبه‌های حقوق خصوصی، ازجمله سمعی و بصری، رسانه، ارتباطات و حقوق فضایی را پوشش می دهد. مسائل حقوقی پیش روی افراد، کارآفرینان و صاحبان مشاغل در مقیاس بین‌المللی را پوشش می دهد. سردبیر آن سیلویا کیرکگارد است. این مجله شماره‌های ویژه ای را در مورد موضوعات مهم حقوق خصوصی منتشر می‌کند.

از 2011 تا 2020 به شکل چاپی و 2021 هم به شکل الکترونیکی در کتابخانه  موجود است.
 
امتیاز دهی